راهنمای ثبت نام الکترونیکی پایانه های فروش استاندارد سازمان مالیاتی

مؤدی گرامی چنانچه در سامانه پیش ثبت نام کد اقتصادی بر روی پورتال سازمان امو مالیاتی ثبت نام نموده اید و به کد 45 ارتقاء یافته اید، می توانید نسبت به ثبت درخواست خود در این سامانه اقدام نمایید.
در مرحله ثبت نام در این سامانه با وارد کردن اطاعات درج شده در صفحه ثبت نام، پیامکی حاوی شماره سریال صندوق و شماره حافظه مالیاتی در اختیار شما قرار می گیرد، پس از دریافت این دو شناسه مبادرت به ثبت آن در پورتال سازمان امور مالیاتی (قسمت ثبت صندوق مکانیزه فروش) نموده و منتظر تایید نهایی آن و ارسال پیامک کد فعال سازی پایانه از طرف سازمان امور مالیاتی باشید.
چنانچه پذیرنده پرداخت نوین هستید بر روی دکمه ثبت نام پذیرنده پرداخت نوین کلیک کنید در غیر این صورت بر روی دکمه ثبت نام پذیرنده جدید کلیک کرده و اقدام به پر کردن فرم ثبت نام نمایید
پذیرنده پرداخت نوین ثبت نام امور مالیاتی پیگیری ثبت نام چنانچه شماره مالیاتی صندوق و شماره حافظه مالیاتی را فراموش کرده اید اینجا کلیک کنید